Bio Energie
Wat is het bio-energieplatform.
De kick-off meeting van het vernieuwde bio-energieplatform vond plaats op 18 september 2007. Het strategische doel van het bio-energieplatform is de marktontwikkeling van bio-energie in Vlaanderen, om een relevante toekomstige bijdrage te leveren aan de doelstellingen groene warmte en groene stroom.
Wat is bio-energie? Energiewereld.nl. ico search. ico search.
De benutting van natuurlijke grondstoffen moet zo optimaal mogelijk zijn: natuurlijke grondstoffen dienen zo hoogwaardig mogelijk te worden ingezet en de omzetting van biomassa in bruikbare energie dient met een zo hoog mogelijk rendement te gebeuren. Bio-energie is in alle gevallen te beschouwen als een vorm van hernieuwbare energie.
Bio-energie: ja, maar onder striktere voorwaarden Natuurpunt.
Volgens Birdlife en Natuurpunt kan het gebruik van biomassa een duurzame rol spelen in het Europese hernieuwbare energiebeleid, maar enkel op kleine schaal en met duidelijke waarborgen dat het gebruik van de grondstoffen zicht beperkt tot residuen, afvalstoffen en bijproducten.
EU bio-energie beleid gebaseerd op kapitale rekenfout Bond Beter Leefmilieu.
Het Emissie handel systeem van de EU ETS negeert de CO2 uitstoot van biomassa. De EU richtlijn om aan 20% hernieuwbare energie te komen in 2020 gaat uit van een nulemissie van CO2 bij de verbranding van biomassa en verplicht een bijmenging van biobrandstoffen om aan 10% hernieuwbare energie in transport te geraken.
Bio-energie Energiesparen. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Biomassa wordt dus voortdurend aangevoerd en zo spreken we van een hernieuwbare energiebron. Energie uit biomassa bio-energie is bovendien CO 2 neutraal. Bij de productie van deze energie kan er niet meer CO 2 vrijkomen dan hetgeen de plant uit de lucht kon opnemen.
Bio-energie: zelden groen, vaak absurd De Standaard. camera. close. correct. Verwijs. ds2. facebook. gplus. next. prev. share. twitter. video. camera. close. correct. Verwijs. ds2. facebook. gplus. ne
Volgende week stemmen de Europarlementsleden over de herziening van de richtlijnen voor groene energie. In het compromis staat dat hele bomen gebruikt mogen worden, zolang het land van herkomst aan bosbeheer doet. En dat bio-energie duurzaam is, zolang de biobrandstoffen minder broeikasgassen uitstoten dan fossiele brandstoffen.
Bio-energie.
Is er voor biomassa-afval geen nieuwe bestemming, dan kan het gebruikt worden voor het opwekken van energie. Bio-energie wordt opgewekt met kwalitatieve biomassa wat inhoudt dat het aan technische voorwaarden maar ook aan de duurzaamheidscriteria voldoet. We hanteren steeds de criteria uit de Renewable Energy Directive, aangevuld met Vlaamse voorwaarden.
Bio-energie Wikipedia.
Echter, productie van bio-ethanol kost ook energie en veroorzaakt ook CO 2, net zoals de winning van aardolie en de productie van benzine. Wetenschappers van onder andere Wageningen Universiteit zeggen: koolzaad en maïs als biobrandstof zijn geen oplossing, omdat productie en transport bijna evenveel energie kosten als ze opbrengen.

Contacteer ons