Alternatieve energiebronnen
Duurzame energie Wikipedia.
Er is sinds de jaren van de eerste oliecrisis in 1973 onderzoek gedaan naar alternatieve technologie om beter gebruik te maken van de natuurlijke en onuitputtelijke energiebronnen als wind, zon, getijden en golven; onder andere aan het Energieonderzoek Centrum Nederland ECN in Petten en het TNO instituut voor milieu, energie en procesinnovatie.
alternatieve-energie Nieuws De Morgen. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus.
Kwart" energieverbruik in 2030 komt van alternatieve bronnen." Minimaal een kwart van de totale wereldwijde energieconsumptie zal in 2030 bestaan uit alternatieve energiebronnen. Dat stelt Iris, het onderzoeksbureau. 31 maart 2008 1557: door PE Author. Trilmachine moet warm water vinden.
Alternatieve energie Wikibooks.
Uiteraard is dit niet efficiënt. En zo komen we tot een uitermate ondererkend fenomeen: de zoektocht naar alternatieve energiebronnen en opwekkingssystemen is verantwoord, zelfs absoluut noodzakelijk, maar veel efficiënter is op dit ogenblik de nadruk leggen op Rationeel Energie Gebruik REG.
Alternatieve energie: eeuwige belofte?
Regeringen beginnen opnieuw na te denken over het minder drastisch inperken van de subsidies voor zonne en windenergie. En plannen om de alternatieve energiebronnen aan te zwengelen worden opnieuw uit de kast gehaald. Is er dan toch licht aan het einde van de tunnel?
Nood aan meer alternatieve energie in Vlaanderen.
Zo zou Vlaanderen aanzienlijk" meer" gebruik moeten maken van alternatieve energiebronnen. Momenteel halen we de doelstellingen maar er is ook kritiek, bijvoorbeeld op het gebruik van biomassa en restafval als bronnen van groene stroom. Bovendien moeten we de komende jaren nog sneller vooruitgaan om de doelstelling te halen.
alternatieve energiebronnen Traduction en français exemples néerlandais Reverso Context.
Het is een illusie te denken dat we volledig kunnen omschakelen op alternatieve energiebronnen. L'idée' selon laquelle nous pouvons tout remplacer par les énergies alternatives est illusoire. Gebruik van alternatieve energiebronnen is een van de mogelijkheden om het productieve concurrentievermogen te verbeteren.
alternatieve energie.
Een probleem dat bij al deze alternatieve energiebronnen speelt is het economisch rendement. Ook bij chemische energie is dat niet zo hoog de energie van de motor van een auto op kruissnelheid gaat bijvoorbeeld geheel verloren als warmte, maar nu er nieuwe technieken worden bedacht vallen veel mensen hierover.
Alternatieve energie: de mogelijkheden op een rijtje Daikin.
Daarom schakelen meer en meer overheden, bedrijven en particulieren over op alternatieve energiebronnen. Je respecteert de natuur door te kiezen voor duurzame energie: je put geen energiebronnen uit en hebt bij je verbruik ook geen negatieve impact op het milieu.

Contacteer ons