Groene stroom
Climat: Groene stroom kiezen.
Groene stroom kiezen. Groene stroom kiezen. Standaardstroom wordt geproduceerd door centrales die gebruik maken van fossiele brandstoffen aardolie, aardgas of steenkool of kernbrandstof. Die productie zorgt ofwel voor de uitstoot van broeikasgassen en andere vervuilende stoffen NOx, SO2, fijn stof, of brengt radioactief afval met zich mee.
Iedereen beweert het, maar wie levert écht groene stroom? Greenpeace maakt het keiduidelijk.
Iedereen beweert het, maar wie levert écht groene stroom? Greenpeace maakt het keiduidelijk. 29 september 2016. Hoe groen is groene stroom? Niet altijd makkelijk om te weten, want quasi iedere leverancier noemt zichzelf groen tegenwoordig. Maar Greenpeace helpt ons om het bos door de bomen te zien.
Het klassement van groenestroomleveranciers Mijn groene stroom Mijn groene stroom by Greenpeace.
Ik vergelijk de prijzen van de leveranciers. Het klassement van stroomleveranciers. Stap over op groene stroom! Er zijn veel leveranciers die groene stroom aanbieden. Maar wat is het verschil? Greenpeace helpt je om heel bewust de best mogelijke keuze te maken.
Wat is groene energie? Leefmilieu Brussel.
Als zelf groene energie opwekken niet meteen tot de mogelijkheden behoort, dan kun je het ook over een andere boeg gooien. Sommige energieleveranciers kunnen groene stroom leveren. Men spreekt van een groene" leverancier" wanneer 100% van de aangeboden elektriciteit afkomstig is van groene energie.
Groepsaankoop groene stroom Provincie West-Vlaanderen.
Leuven switcht naar groene stroom Leuven2030.
Of dat groene stroom altijd duurder is dan grijze stroom. Dankzij onze tool kunnen mensen in een paar minuten zien wat een overstap naar groene stroom hen zou besparen én kunnen ze meteen eenvoudig overstappen, aldus Katrien Rycken, coördinator van vzw Leuven 2030.
Controleren hoe groen uw stroom is GROENCHECK VREG.
Hoe bewijst uw leverancier dat uw elektriciteit afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind, biomassa, biogas, waterkracht. Uw leverancier geeft ons maandelijks een lijst met de EAN-codes van al zijn klanten aan wie hij groene stroom levert en het percentage groene stroom dat hij levert.
Steuncertificaten groene stroom VREG.
Aanvaardbaarheid van steuncertificaten groene stroom. Niet alle steuncertificaten groene stroom zijn geldig om te voldoen aan de certificatenverplichting. Enkel steuncertificaten groene stroom die werden uitgereikt door de VREG worden aanvaard. Steuncertificaten groene stroom die werden uitgereikt voor de productie van elektriciteit uit bepaalde afvalstoffen oa.

Contacteer ons